Slovo

na počiatku bolo slovo...

v1.09 12.10.2019 19:39

Ak si rozoberieme známu vetu, tak z nej vyplýva...

Že na počiatku bola informácia : SLOVO...

Táto informácia bola vo vedomí : u BOHA...

A táto informácia bola BOH...

Zároveň BOH je alfa a omega, teda prvý a posledný...

Bol na počiatku ako zadanie a bude na konci ako výsledok...

Samozrejme, že v priebehu procesu sa mení...

Ja si to predstavujem ako informačný systém, ktorý je schopný sa vyvíjať...

Na počiatku obsahoval jedinú informáciu, bez zjavnej definície...

Postupným modifikovaním systému sa vyvíja aj definícia pojmu BOH za pomoci ďalších pojmov...

Cieľom celého tohto humbuku je stvoriť BOHa, teda jeho definíciu...

My ako súčiastky tohto vesmírneho stroja vnímame vizualizáciu informačného systému, ktorý svojimi aktivitami pretvárame a tak pomáhame naplniť konečný cieľ...