choď o úroveň vyššie

Si na ťahu

ako môžeš pomôcť...

v1.69 02.09.2019 16:41

Každá pomoc je vítaná...
Jeho cieľ je jasný...
Vybudovať Jeho simulátor...
A nato sú potrebné zdroje...
Doslova, že veľa zdrojov...
Preto ak chceš a môžeš, zašli ľubovoľný príspevok, ktorý pomôže naplniť dzI/Ovu pokladnicu na číslo účtu :
SK 41 1100 000 000 261 872 7972
Swift kód :
TATRSKBX
Podporiť ho môžeš aj pomocou aplikácie Donater, ktorá je určená pre android zariadenia :
Ďalšia možnosť podpory je cez Viamo :
+421 903 343 518
Čo za to...
Viem, že nič nie je zadarmo a preto na oplátku môžeš používať Jeho aplikácie...
A šír prosím poznanie o dzI/Ovej pokladnici...
Vopred vrelá vďaka !
Keď si došiel až sem, môžeš sa rozhodnúť čo ďalej...

please, support author of the page

this is non-profit project
page has income only from ads and voluntary contributions
you may contribute...
by bank transfer
SK 41 1100 000000
261 872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by PayPal
by Viamo
by Donater
size : 54 094 B, generated in : 0.002 s