Radšej sa zastav

nechoď bližšie, lebo uvidíš, čo nechceš vidieť...

v1.05 25.05.2018 02:02