choď o úroveň vyššie

Prvá méta

stvorenie života...

v1.22 16.06.2018 20:06

Prvou métou, ktorú chcem dosiahnuť je stvorenie života...
Hra život je dvojstavový, dvojrozmerný automat, ktorý svojim chovaním pripomína vývoj spoločenstva živých organizmov...
Odohráva sa v matici buniek, ktorých stav predurčuje podobu hry v nasledujúcom kroku...
Používateľ len určí začiatočnú konfiguráciu a ďalej už hra beží automaticky podľa dopredu daných pravidiel...
Čas v hre je diskrétny, pri každom uplatnení pravidiel se posunie o jednotku...
Hra život je príkladom systému, kde z jednoduchých pravidiel vzniká komplexné chovanie...
Pravidlá života:
1. Každá živá bunka s menej než dvoma živými susedmi zomrie.

2. Každá živá bunka s dvoma alebo tromi živými susedmi zostáva žiť.

3. Každá živá bunka s viac než tromi živými susedmi zomrie.

4. Každá mrtvá bunka s práve tromi živými susedmi ožije.
Podobnosť
Hra život je inšpirovaná skutočným životom...

Jediný rozdiel vidím v tom že v skutočnom živote sú pravidlá komplexnejšie...

Ale princíp je rovnaký ;)
Keď si došiel až sem, môžeš sa rozhodnúť čo ďalej...

please, support author of the page

this is non-profit project
page has income only from ads and voluntary contributions
you may contribute...
by bank transfer
SK 41 1100 000000
261 872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by PayPal
by Viamo
by Donater
size : 61 583 B, generated in : 0.002 s