Prosím ak piješ, nešoféruj

je nebezpečné riadiť auto pod vplyvom...

v1.05 25.05.2018 02:02