Príliš veľa rozmýšľania

alebo skôr alkoholu...

v1.08 25.05.2018 02:00