Porovnanie svetonázorov ;)

môj postoj...

v1.35 16.06.2018 19:49

Kresťanstvo, hinduizmus, budhizmus, islám, ateizmus a mnohé iné ;)

Všetko sú to pre mňa svetonázory ;)

A neprikladám niektorému z nich väčšiu dôležitosť pred iným ;)

Všetky sú pre mňa rovnocenné ;)

Kým sa nepreukáže, kde je pravda ;)

Keď sa vôbec niekedy preukáže ;)

A dovtedy nech si každý verí čomu chce ;)

Tak to bude najlepšie ;)
Máš niečo proti? ;)
Ja pravdu hľadám tak, že sa snažím nachádzať nevyvrátiteľné logické výroky ;)

Tie sú pre mňa axiómy - niečo na čom sa dá stavať ;)

A potom z nich odvodzujem ďalšie pravdy, ak sa dá ;)
Nevyvrátiteľný výrok je taký, ktorý sa nedá spochybniť ;)

Napríklad výrok : NIEČO JE VEČNÉ ;)
Je mi jedno, kto bude overovať platnosť daného výroku ;)

Ja predkladám výrok ;)

A predkladám aj dôkaz daného výroku ;)

Teda prečo je (podľa mňa) platný ;)

A platí dovtedy, kým ho niekto nespochybní ;)
Nestačí povedať, že to nie je pravda ;)

Treba dokázať prečo NIE ;)

V konečnom dôsledku rozhodne ROZUM a LOGIKA ;)
Môžme si to vyskúšať ;)

Predložím ti dôkaz o tom, že NIEČO JE VEČNÉ ;)

A kľudne spochybňuj ;)

1. NIČ sa nevie transformovať na NIEČO lebo má doslova nula prostriedkov na niečo také ;)
2. A keďže teraz je NIEČO, tak nikdy bolo NIČ ;)
3. A potom NIEČO musí byť večné ;)
Som prístupný zmeniť názor a priznať omyl ;)

Stačia mi presvedčivé argumenty ;)
Pre mňa je tento dôkaz platný ;)

Vychádza z povahy NIČoho ;)

Preto som uviedol, že (absolútne) NIČ nemá žiadne prostriedky, aby čosi konalo ;)

Napríklad sa zmenilo na NIEČO ;)

A nešpecifikujem, čo je to NIEČO ;)

Môžu to byť aj nejaké zákonitosti alebo nejaká entita typu BOH ;)
Nechcel som povedat, že NIČ nikdy NEbolo ;)

Lebo slovenčina ma s týmto dvojitým záporom serie ;)

Povedal som to preto radšej, tak ako dáva logiku ;)

NIČ NIKDY BOLO ;)
Môj svetonázor kladiem na rovnakú úroveň s tými, ktorí majú nejaký iný svetonázor ;)

Lebo najvyšší princíp, ktorý uznávam je SLOBODA ;)

A tak každý má právo vybrať si a ísť za tým, čo mu "chutí" ;)
Ak aj niekto bude konať niečo, čo považujem za zlé ;)

Nebude sa mi to páčiť ale má na to právo ;)

A záleží od okolností ako zareagujem ;)

Lebo tá SLOBODA platí aj pre mňa ;)
Teda každý je schopný AKCIE ako aj REAKCIE ;)

Nech je tá akcia a reakcia akákoľvek ;)

V tom je SLOBODA ;)

Z tohto pohľadu vlastne aj otrok je slobodný - vždy sa môže vzoprieť svojmu mocipánovi ;)