Môžem to

no čo iné sa dá v práci robiť...

v1.05 25.05.2018 02:00