Môže sa usmievať celý deň

skoro vôbec ho neunavuje smiať sa...

v1.05 25.05.2018 02:03