move to top

Lipka

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / philosophy / theme

Kontemplovanie

entries
17
shows
705
uniques
175
theme was created 16.10.2021 by vrana
1
16.10.2021, 22:24
Povedal Som si, že málo kontemplujem, a tak Som si dal za úlohu nájsť 100 otázok, pojmov, výrazov a fráz, ktoré by boli vhodné na bežné, alebo životné premyslenie.
Človek by sa mal kontemplovaniu venovať aspoň 30min./denne. Ak, máte nejaké nápady, čo (ne)smie v tejto stovke chýbať, dajte vedieť. Uvítam čokoľvek, alebo nad čím premýšľate...?

Kontemplovanie [(Roz)jímanie, (roz)mýšlanie, (pre)mýšlanie, (u)važovanie, (z)važovanie]

Postupy a formy logického myslenia:

Syntéza a indukcia (spojenie s úvodom na deliteľné elementy)
• Spájať
• Zovšeobecňovať
• Usporiadať
• Vytvárať reťazce
• Vyvodiť závery

Zovšeobecňovanie (generalizacia)
• Zovšeobecňovať
• Definovať

Analýza a dedukcia (pitvanie so záverom na základnú jednotku)
• Odvodzovať
• Vyvodzovať
• Rozčleňovať
• Analyzovať
• Rozlišovať
• Vyvodiť závery

Komparacia (porovnanie)
• Porovnávať
• Rozlišovať
• Rozoznávať
• Skontrolovať
• Dať do protikladu

Konkretizácia (uvedenie príkladu)
• Konkretizovať
• Aplikovať
• Uviesť príklad
• Demonštrovať na príklade

Triedenie (klasifikácia, kategorizácia)
• Rozdeľovať
• Rozlišovať
• Zaraďovať
• Porovnať
• Uvedenie príkladov

Analógia (obdoba, podobnosť)
• Vysloviť hypotézu (vedecky podložený, ale do teraz nepotvrdený predpoklad)

Objasňovanie (exemplifikacia)
• Vysvetliť

Interpretácia [výklad, vysvetlenie, komentár, (prednáška)]
• Vytvárať závery
• Klasifikovať ich
• Vysvetliť ich
• Postoje názorové a zážitkové

Argumentácia (dôvovdy, dôkazy)
• Objasňovanie
• Prezentovať
• Dokazovať
• Téza - tvrdenie
• Argument - dôkazovací prodtriedok
• Premisa - tvrdenie, z ktorého niečo odvodzujeme

2

1. vrana 16.10.2021, 22:24

Povedal Som si, že málo kontemplujem, a tak Som si dal za úlohu nájsť 100 otázok, pojmov, výrazov a fráz, ktoré by boli vhodné na bežné, alebo životné premyslenie. Človek by sa mal kontemplovaniu venovať aspoň 30min./denne. Ak, máte nejaké nápady, čo (ne)smie v tejto stovke chýbať, dajte vedieť. Uvítam čokoľvek, alebo nad čím premýšľate...? Kontemplovanie [(Roz)jímanie, (roz)mýšlanie, (pre)mýšlanie, (u)važovanie, (z)važovanie] Postupy a formy logického myslenia: Syntéza a indukcia (spojenie s...

16.10.2021, 22:30
Môže byť analýza vrcholom syntézy?
3

2. Fénix 16.10.2021, 22:30

Môže byť analýza vrcholom syntézy?

16.10.2021, 22:32
Vychádza mi to tak, že keď robím syntézu šachu, vrcholom je analýza vývoja udalostí.
4

3. Fénix 16.10.2021, 22:32

Vychádza mi to tak, že keď robím syntézu šachu, vrcholom je analýza vývoja udalostí.

16.10.2021, 22:33
V tom prípade čo je vrcholom analýzy? Nie náhodou syntéza?
5

4. Fénix 16.10.2021, 22:33

V tom prípade čo je vrcholom analýzy? Nie náhodou syntéza?

17.10.2021, 11:36
Keď si prestavíš strom ako haluze a kmeň, tak analýza je smerom dole ku kmeňu stromu až po základ, a syntéza je smerom nahor k haluzám stromu až po delitele
7

5. vrana 17.10.2021, 11:36

Keď si prestavíš strom ako haluze a kmeň, tak analýza je smerom dole ku kmeňu stromu až po základ, a syntéza je smerom nahor k haluzám stromu až po delitele

18.10.2021, 22:26
Algoritmus je strom. Vývoj udalostí je na vrchných haluziach algoritmu. Cieľom analýzy vývoja udalostí je jedna vetva s najväčšou pravdepodobnosťou. Na jej konci je semienko, z ktorého vyrastá nový strom.
8

7. Fénix 18.10.2021, 22:26

Algoritmus je strom. Vývoj udalostí je na vrchných haluziach algoritmu. Cieľom analýzy vývoja udalostí je jedna vetva s najväčšou pravdepodobnosťou. Na jej konci je semienko, z ktorého vyrastá nový strom.

20.10.2021, 06:15
Ide mi o to zistiť, či má cenu analyzovať len najpravdepodobnejšiu cestu, alebo musím celý strom, čo mi zaberie veľa času.
9

8. Fénix 20.10.2021, 06:15

Ide mi o to zistiť, či má cenu analyzovať len najpravdepodobnejšiu cestu, alebo musím celý strom, čo mi zaberie veľa času.

20.10.2021, 06:27
No mal by si do úvahy brať všetky
10

9. vrana 20.10.2021, 06:27

No mal by si do úvahy brať všetky

20.10.2021, 06:52
Šach je duálna hra. Je potrebné brať do úvahy akciu a reakciu. Je to ako dvojštrbinový experiment. Nejde mi o to v ktorej vlne sa nachádza fotón, ale kam dopadne v momente pozorovania. Akcia musí byť opatrná, reakcia asertívna. Dokážem vyrátať najvyššiu pravdepodobnosť akcie aj reakcie v každom rozvetvení stromu vývoja útoku.
11

10. Fénix 20.10.2021, 06:52

Šach je duálna hra. Je potrebné brať do úvahy akciu a reakciu. Je to ako dvojštrbinový experiment. Nejde mi o to v ktorej vlne sa nachádza fotón, ale kam dopadne v momente pozorovania. Akcia musí byť opatrná, reakcia asertívna. Dokážem vyrátať najvyššiu pravdepodobnosť akcie aj reakcie v každom rozvetvení stromu vývoja útoku.

20.10.2021, 07:03
Intuitívne tuším, že stačí brať do úvahy najpravdepodobnejšiu cestu.
13

11. Fénix 20.10.2021, 07:03

Intuitívne tuším, že stačí brať do úvahy najpravdepodobnejšiu cestu.

23.10.2021, 17:39
V hrubých rysoch to už mám navrhnuté. Zostáva mi doriešiť jednu otázku. Pravdepodobnosť úspešnosti útoku závisí v prvom rade od kvantity útočných možností pre ďalší ťah. Pravdepodobnosť reakčných možností však v prvom rade závisí od reálnosti reakčnej možnosti. Ak sa mám rozhodnúť pre reakciu na útok, tak uprednostním vyhodenie figúry pred ohrozením. Vybijem tak energiu útoku. To môže predstavovať riziko. Ak sa chcem vyhnúť rozvetveniu možností, musím to riziko podstúpiť. Potrebujem si byť istý tým, že obmedzením kvantity útočných možností pre ďalší ťah znížim pravdepodobnosť úspešnosti útoku.
consents: vrana
6

1. vrana 16.10.2021, 22:24

Povedal Som si, že málo kontemplujem, a tak Som si dal za úlohu nájsť 100 otázok, pojmov, výrazov a fráz, ktoré by boli vhodné na bežné, alebo životné premyslenie. Človek by sa mal kontemplovaniu venovať aspoň 30min./denne. Ak, máte nejaké nápady, čo (ne)smie v tejto stovke chýbať, dajte vedieť. Uvítam čokoľvek, alebo nad čím premýšľate...? Kontemplovanie [(Roz)jímanie, (roz)mýšlanie, (pre)mýšlanie, (u)važovanie, (z)važovanie] Postupy a formy logického myslenia: Syntéza a indukcia (spojenie s...

17.10.2021, 20:24
12

1. vrana 16.10.2021, 22:24

Povedal Som si, že málo kontemplujem, a tak Som si dal za úlohu nájsť 100 otázok, pojmov, výrazov a fráz, ktoré by boli vhodné na bežné, alebo životné premyslenie. Človek by sa mal kontemplovaniu venovať aspoň 30min./denne. Ak, máte nejaké nápady, čo (ne)smie v tejto stovke chýbať, dajte vedieť. Uvítam čokoľvek, alebo nad čím premýšľate...? Kontemplovanie [(Roz)jímanie, (roz)mýšlanie, (pre)mýšlanie, (u)važovanie, (z)važovanie] Postupy a formy logického myslenia: Syntéza a indukcia (spojenie s...

21.10.2021, 22:58
Kedy reagovať, (pre)javovať sa na hlasy a slová

link
14

1. vrana 16.10.2021, 22:24

Povedal Som si, že málo kontemplujem, a tak Som si dal za úlohu nájsť 100 otázok, pojmov, výrazov a fráz, ktoré by boli vhodné na bežné, alebo životné premyslenie. Človek by sa mal kontemplovaniu venovať aspoň 30min./denne. Ak, máte nejaké nápady, čo (ne)smie v tejto stovke chýbať, dajte vedieť. Uvítam čokoľvek, alebo nad čím premýšľate...? Kontemplovanie [(Roz)jímanie, (roz)mýšlanie, (pre)mýšlanie, (u)važovanie, (z)važovanie] Postupy a formy logického myslenia: Syntéza a indukcia (spojenie s...

26.10.2021, 21:27
15

1. vrana 16.10.2021, 22:24

Povedal Som si, že málo kontemplujem, a tak Som si dal za úlohu nájsť 100 otázok, pojmov, výrazov a fráz, ktoré by boli vhodné na bežné, alebo životné premyslenie. Človek by sa mal kontemplovaniu venovať aspoň 30min./denne. Ak, máte nejaké nápady, čo (ne)smie v tejto stovke chýbať, dajte vedieť. Uvítam čokoľvek, alebo nad čím premýšľate...? Kontemplovanie [(Roz)jímanie, (roz)mýšlanie, (pre)mýšlanie, (u)važovanie, (z)važovanie] Postupy a formy logického myslenia: Syntéza a indukcia (spojenie s...

28.10.2021, 15:01

Štyri vznešené pravdy, štyri základy (u)vedomenia (očistenie, oslobodenie bytostí)link
16

1. vrana 16.10.2021, 22:24

Povedal Som si, že málo kontemplujem, a tak Som si dal za úlohu nájsť 100 otázok, pojmov, výrazov a fráz, ktoré by boli vhodné na bežné, alebo životné premyslenie. Človek by sa mal kontemplovaniu venovať aspoň 30min./denne. Ak, máte nejaké nápady, čo (ne)smie v tejto stovke chýbať, dajte vedieť. Uvítam čokoľvek, alebo nad čím premýšľate...? Kontemplovanie [(Roz)jímanie, (roz)mýšlanie, (pre)mýšlanie, (u)važovanie, (z)važovanie] Postupy a formy logického myslenia: Syntéza a indukcia (spojenie s...

29.10.2021, 10:41

Kontemplacia Budhistická riekankalink
17

1. vrana 16.10.2021, 22:24

Povedal Som si, že málo kontemplujem, a tak Som si dal za úlohu nájsť 100 otázok, pojmov, výrazov a fráz, ktoré by boli vhodné na bežné, alebo životné premyslenie. Človek by sa mal kontemplovaniu venovať aspoň 30min./denne. Ak, máte nejaké nápady, čo (ne)smie v tejto stovke chýbať, dajte vedieť. Uvítam čokoľvek, alebo nad čím premýšľate...? Kontemplovanie [(Roz)jímanie, (roz)mýšlanie, (pre)mýšlanie, (u)važovanie, (z)važovanie] Postupy a formy logického myslenia: Syntéza a indukcia (spojenie s...

29.10.2021, 11:16

Kompletlink

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 116 014 Bgenerated in : 0.079 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 10 214 235 xunique displays : 1 252 708 xip address : 18.212.120.195

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...