move to top

Lipka

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / philosophy / chain

Kontemplovanie 41 (nové chápanie vedomia)

entries
33
shows
1 215
uniques
213
theme was created 07.11.2021 by vrana
26

25. vrana 08.11.2021, 21:08

Najprv boli (ne)vedomé ID, eGO a (Super)eGo, potom ako sa (alter)eGo prebudilo, symbolom duševnej premeny, (alter)eGo začalo naberať na vedomí, tým (ne)správnym smerom, teda (alter)eGo s falošným vedomím, s falošným "ja"

08.11.2021, 21:44
Alter ego muselo nabrať na vedomí, človek by inak nevedel, že nič nevie. To sa dá vedieť iba z pohľadu falošného ja. Nevedomie o nevedomí však presahuje vedomie o nevedomí, pretože je pravé. Najprv sebavedomý syn odíde od otca a potom sa k otcovi vráti sebauvedomený pastier svíň. Zrodilo sa bytie.
as response to :
25

24. vrana 08.11.2021, 21:05

Práveže (alter)eGu pripisujem zdrodenie vedomého ...eGa..., nie zrodenie Bytia. Zrodenie Bytia následuje hneď potom, ako eGo zažije prvú porážku, smrť a popravu seba.

08.11.2021, 21:08
Najprv boli (ne)vedomé ID, eGO a (Super)eGo, potom ako sa (alter)eGo prebudilo, symbolom duševnej premeny, (alter)eGo začalo naberať na vedomí, tým (ne)správnym smerom, teda (alter)eGo s falošným vedomím, s falošným "ja"
as response to :
24

23. Fénix 08.11.2021, 20:00

Rozumiem tomu tak, že Alter ego je vedomie o nevedomí. Viem, že nič neviem. Ja, ktoré nie som. Protiklad Alter ega je nevedomie o nevedomí. Neviem, že nič neviem. Nie som, ktorý nie som. Dvakrát znegované nevedomie je nepopísané vedomie. Prázdna kniha. Zrodenie bytia.

08.11.2021, 21:05
Práveže (alter)eGu pripisujem zdrodenie vedomého ...eGa..., nie zrodenie Bytia.

Zrodenie Bytia následuje hneď potom, ako eGo zažije prvú porážku, smrť a popravu seba.
as response to :
23

21. vrana 08.11.2021, 19:10

14 (Alter)eGo je človek, ktorý objavil v sebe veškeré ...eGo..., myseľ..., všetko eGoické a (u)vedomuje si ho ako pravé "ja". Ako pravé vedomie. Ale opak je pravdou. "ja" je z pohľadu Bytia falošným... "ja" a vedomie, falošným vedomím, teda všetko na poli ...eGa..., mysle a tela, je (ne)vedomie. Pravé "ja", pravá podstata "ja", pravé vedomie náleží Bytiu..., bytostnému, (ne)prejavenému "Som - Bytie - opak eGa", "smrť Bytiu - opak Bytia" a "nie ja - (ne)Bytiu"

08.11.2021, 20:00
Rozumiem tomu tak, že Alter ego je vedomie o nevedomí. Viem, že nič neviem. Ja, ktoré nie som.

Protiklad Alter ega je nevedomie o nevedomí. Neviem, že nič neviem. Nie som, ktorý nie som. Dvakrát znegované nevedomie je nepopísané vedomie. Prázdna kniha. Zrodenie bytia.
as response to :
21

13. Fénix 08.11.2021, 11:40

To som pochopil, ale chýba mi tam smerovník vychádzajúci z Alter ega. Zrejme som sa zle opýtal, tak skúsim ešte raz. Čo si uvedomuješ, alebo neuvedomuješ ako Alter ego?

08.11.2021, 19:10
14

(Alter)eGo je človek, ktorý objavil v sebe veškeré ...eGo..., myseľ..., všetko eGoické a (u)vedomuje si ho ako pravé "ja". Ako pravé vedomie. Ale opak je pravdou. "ja" je z pohľadu Bytia falošným... "ja" a vedomie, falošným vedomím, teda všetko na poli ...eGa..., mysle a tela, je (ne)vedomie.

Pravé "ja", pravá podstata "ja", pravé vedomie náleží Bytiu..., bytostnému, (ne)prejavenému "Som - Bytie - opak eGa", "smrť Bytiu - opak Bytia" a "nie ja - (ne)Bytiu"
as response to :
13

10. vrana 08.11.2021, 11:20

• "(Alter) eGo" - (U)vedomenie si vedomia, ale za to, ako falošného vedomia, ako "ID", ako "eGo" a ako "(Super)eGo", (seba)uvedomenie

08.11.2021, 11:40
To som pochopil, ale chýba mi tam smerovník vychádzajúci z Alter ega. Zrejme som sa zle opýtal, tak skúsim ešte raz. Čo si uvedomuješ, alebo neuvedomuješ ako Alter ego?
as response to :
10

7. vrana 08.11.2021, 10:54

Kontemplovanie 42 (nové chápanie vedomia) Pridávam ďalšie smerovníky, ktorým sa treba (u)berať! Vedomie: • "(Ne)Bytie" - (u)vedomenie si vedomia ako "nikto" a "nič", (seba)uvedomenie • "Smrť Bytiu" - (u)vedomenie si vedomia ako opak "Bytia", (seba)uvedomenie • "Bytie" - (u)vedomenie si vedomia ako opak "eGa", (seba)uvedomenie (Ne)vedomie: • "(Super)eGo" - (Ne)uvedomenie si vedomia, (seba)vedomie • "(Alter) eGo" - (U)vedomenie si vedomia ako "ID", ako "eGo" a ako "(Super)eGo", (seba)uvedo...

08.11.2021, 11:20
• "(Alter) eGo" - (U)vedomenie si vedomia, ale za to, ako falošného vedomia, ako "ID", ako "eGo" a ako "(Super)eGo", (seba)uvedomenie
as response to :
7

1. vrana 07.11.2021, 21:35

Kontemplovanie 41 (nové chápanie vedomia) • Dospel Som k (roz)hodnutiu, že vedomie náleží len (ne)prejavenému bytostnému "Som", "nie Som" a "nie ja". Teda, (ne)prejavenému bytostnému Bytiu - Eckhart Tolle, smrti Bytiu - Budha a (ne)Bytiu - Nikto a nič. • Tým pádom (ne)vedomie náleží (pre)javenému bytostnému "oNo", "ja", "druhé ja" a (ne)poslednej rade "(super)ja / (nad)ja". Teda (pre)javenému bytostnému ID - Sigmund Freud, eGo - Alfred Adler, (alter)eGo - Edmung Husserl, a (super)eGo - C. G...

08.11.2021, 10:54
Kontemplovanie 42 (nové chápanie vedomia)

Pridávam ďalšie smerovníky, ktorým sa treba (u)berať!

Vedomie:
• "(Ne)Bytie" - (u)vedomenie si vedomia ako "nikto" a "nič", (seba)uvedomenie
• "Smrť Bytiu" - (u)vedomenie si vedomia ako opak "Bytia", (seba)uvedomenie
• "Bytie" - (u)vedomenie si vedomia ako opak "eGa", (seba)uvedomenie

(Ne)vedomie:
• "(Super)eGo" - (Ne)uvedomenie si vedomia, (seba)vedomie
• "(Alter) eGo" - (U)vedomenie si vedomia ako "ID", ako "eGo" a ako "(Super)eGo", (seba)uvedomenie
• "eGo" - (Ne)uvedomenie si vedomia, (seba)vedomie
• "ID" - (Ne)uvedomenie si (ne)vedomia, (s)vedomie

A teraz si vysvetlíme nové smerovníky!
• (Seba)uvedomovanie - zdravie, prirodzenosť, múdrosť, minulé životy, stavanie do popredia (u)vedomovanie
• (Seba)vedomie - choroba, hlúposť, tento život, kladenie do popredia dôraz, (ne)ustále sa pripomínanie sa, kladenie dôrazu na seba
• (S)vedomie - zodpovednosť, starostlivosť, statočnosť, poctivosť...

vrana
10:40hod pondelok 08. 11. 2021
as response to :
1
07.11.2021, 21:35
Kontemplovanie 41 (nové chápanie vedomia)

• Dospel Som k (roz)hodnutiu, že vedomie náleží len (ne)prejavenému bytostnému "Som", "nie Som" a "nie ja". Teda, (ne)prejavenému bytostnému Bytiu - Eckhart Tolle, smrti Bytiu - Budha a (ne)Bytiu - Nikto a nič.

• Tým pádom (ne)vedomie náleží (pre)javenému bytostnému "oNo", "ja", "druhé ja" a (ne)poslednej rade "(super)ja / (nad)ja". Teda (pre)javenému bytostnému ID - Sigmund Freud, eGo - Alfred Adler, (alter)eGo - Edmung Husserl, a (super)eGo - C. G. Jung.

• Čiže vedomím chápem všetko to, čo je od Bytia smerom nahor. (Ne)vedomím chápem všetko to, čo je od (super)eGa nadol.

• ID a eGo, či (super)eGo si (ne)vedia seba (u)vedomovať. To dokáže iba (alter)eGo, ktoré si (u)vedomuje seba, ako všetko eGoické, avšak si (ne)uvedomuje všetko bytostné...

• (Alter)eGo si buď seba (u)vedomuje (ne)vedomie, ako "ID", ako "eGo" a ako "(super)eGo", ale (ne)pozná, alebo (ne)vie si (u)vedomovať vedomie - "Bytie", "smrť Bytia" a "(ne)Bytie".

• Čiže vedomiu náleží všetko bytostné a (ne)vedomiu všetko eGoické. Vedomie je stav (ne)myslenia, stav smrti, stav Nirvány, stav (o)svietenia, stav (o)slobodenia... od... trápenia... A (ne)vedomie je stav myslenia, stav reakcií emócií, stavy (u)trpenia...

• (Roz)lišujem dva stavy (u)vedomenia. To, ku ktorému sa najviacej (pri)kľánam, teda k vedmomiu, (u)vedomovaniu si Bytia... a druhý stav (u)vedomovania, ku ktorému u mňa dochádza zriedka, a to (u)vedomovanie si ...eGa...

• Tak ako milí čítajúci, prikláňate sa k (u)vedomovaniu vedomia, ale (ne)vedomia, či (ne)bodaj si (ne)uvedomujute nikoho a nič?

vrana
21:28hod nedeľa 07. 11. 2021

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2022size : 96 958 Bgenerated in : 0.080 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 10 770 509 xunique displays : 1 300 500 xip address : 54.210.223.150

please, support the creator

page has income only from voluntary donaters...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...