move to top

Lipka

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / philosophy / chain

Kontemplovanie 41 (nové chápanie vedomia)

entries
33
shows
1 221
uniques
213
theme was created 07.11.2021 by vrana
19

18. Fénix 08.11.2021, 16:08

S časom je to zložité na pochopenie. Čas je totiž relatívny. Dá sa chápať ako doba trvania aj ako veľkosť sekundy. V druhom prípade je totožný s priestorom v druhej mocnine dráhy a rýchlosti svetla na druhú.

08.11.2021, 16:10
Svetelná sekunda je plocha priestoru a času zároveň.
as response to :
18

12. vrana 08.11.2021, 11:38

Čas ako taký je (psycho)logický, teda bývalá prítomnosť, či budúca prítomnosť. Do tejto kategórie spadá (ne)vedomie, ...eGo... Merateľný čas je prítomný okamih tu a teraz! Naplnenie plánov a cieľov. Do tejto kategórie spadá vedomie, Bytie... Čas je ilúziou, skreslená, iluzórna, (ne)skutočná realita. Priestor má dva a viacej bodov... Teda pozorovateľa, pozorovaného, pozorujúce priestor s hranicami, či okrajmi... Tu pozorovateľ kontempluje. Kdež to (ne)priestor, prázdny priestor má iba jeden b...

08.11.2021, 16:08
S časom je to zložité na pochopenie. Čas je totiž relatívny. Dá sa chápať ako doba trvania aj ako veľkosť sekundy. V druhom prípade je totožný s priestorom v druhej mocnine dráhy a rýchlosti svetla na druhú.
as response to :
12

8. Fénix 08.11.2021, 10:56

Čas a priestor sú jedna substancia, ale inak vyjadrená. V určitom význame sa priestor skladá z času a čas z priestoru. Priestor meriame geometricky a čas rátame aritmeticky.

08.11.2021, 11:38
Čas ako taký je (psycho)logický, teda bývalá prítomnosť, či budúca prítomnosť. Do tejto kategórie spadá (ne)vedomie, ...eGo...

Merateľný čas je prítomný okamih tu a teraz! Naplnenie plánov a cieľov. Do tejto kategórie spadá vedomie, Bytie...

Čas je ilúziou, skreslená, iluzórna, (ne)skutočná realita.

Priestor má dva a viacej bodov... Teda pozorovateľa, pozorovaného, pozorujúce priestor s hranicami, či okrajmi... Tu pozorovateľ kontempluje.

Kdež to (ne)priestor, prázdny priestor má iba jeden bod... Teda iba pozorovateľa (ne)priestoru bez hraníc, bez okrajov. Tu pozorovateľ medituje.
as response to :
8

6. Fénix 08.11.2021, 10:53

Rozlíšil si pozorovanie v čase od pozorovania v priestore. Alter ego pozoruje objekty v priestore. Ego pozoruje procesy v čase.

08.11.2021, 10:56
Čas a priestor sú jedna substancia, ale inak vyjadrená. V určitom význame sa priestor skladá z času a čas z priestoru. Priestor meriame geometricky a čas rátame aritmeticky.
as response to :
6

5. vrana 08.11.2021, 09:09

3 Áno, vedomie je ...pozorovateľ, ktoré si (u)vedomuje eGoickú myseľ a telo a aj emócie, vtedy hovorím o (alter)eGu ako o pozorovateľovi. Ale vedomie je aj ...pozorovateľ, ktoré si (u)vedomuje bytostné "Som, nie Som, nie ja". Kdež to (ne)vedomie z pohľadu ...pozorovateľa, (ne)pozná ani pozorovateľa. 2 "ja", moje,mňa, mne, ma, patrí do foriem eGa a tela a mysli.

08.11.2021, 10:53
Rozlíšil si pozorovanie v čase od pozorovania v priestore. Alter ego pozoruje objekty v priestore. Ego pozoruje procesy v čase.
consents: vrana
as response to :
5

3. Fénix 08.11.2021, 06:36

Vychádzam z toho, že vedomie má vlnovú povahu. Vedomie pozorovateľa ovplyvňuje výsledok kvantového experimentu. Pozorovateľ je ten, kto chce, má vôľu a energiu. Pozorovateľ je vedomé ja, ego. Naproti tomu bytostné Ja sa vymyká pozorovaniu, je to bod v priestore a čase, nemá rozmer, iba polohu. Pozorovateľ je vlna, bytosť je neviditeľná častica, ktorá sa manifestuje vo vlne v bode pozorovania. Vo svojom príspevku píšeš, že si dospel k rozhodnutiu, nie k záveru. Postavil si sa do pozície pozorov...

08.11.2021, 09:09
3
Áno, vedomie je ...pozorovateľ, ktoré si (u)vedomuje eGoickú myseľ a telo a aj emócie, vtedy hovorím o (alter)eGu ako o pozorovateľovi. Ale vedomie je aj ...pozorovateľ, ktoré si (u)vedomuje bytostné "Som, nie Som, nie ja".

Kdež to (ne)vedomie z pohľadu ...pozorovateľa, (ne)pozná ani pozorovateľa.

2

"ja", moje,mňa, mne, ma, patrí do foriem eGa a tela a mysli.
as response to :
3

1. vrana 07.11.2021, 21:35

Kontemplovanie 41 (nové chápanie vedomia) • Dospel Som k (roz)hodnutiu, že vedomie náleží len (ne)prejavenému bytostnému "Som", "nie Som" a "nie ja". Teda, (ne)prejavenému bytostnému Bytiu - Eckhart Tolle, smrti Bytiu - Budha a (ne)Bytiu - Nikto a nič. • Tým pádom (ne)vedomie náleží (pre)javenému bytostnému "oNo", "ja", "druhé ja" a (ne)poslednej rade "(super)ja / (nad)ja". Teda (pre)javenému bytostnému ID - Sigmund Freud, eGo - Alfred Adler, (alter)eGo - Edmung Husserl, a (super)eGo - C. G...

08.11.2021, 06:36
Vychádzam z toho, že vedomie má vlnovú povahu. Vedomie pozorovateľa ovplyvňuje výsledok kvantového experimentu. Pozorovateľ je ten, kto chce, má vôľu a energiu. Pozorovateľ je vedomé ja, ego. Naproti tomu bytostné Ja sa vymyká pozorovaniu, je to bod v priestore a čase, nemá rozmer, iba polohu. Pozorovateľ je vlna, bytosť je neviditeľná častica, ktorá sa manifestuje vo vlne v bode pozorovania.

Vo svojom príspevku píšeš, že si dospel k rozhodnutiu, nie k záveru. Postavil si sa do pozície pozorovateľa, ktorý ovplyvňuje výsledok experimentu.
as response to :
1
07.11.2021, 21:35
Kontemplovanie 41 (nové chápanie vedomia)

• Dospel Som k (roz)hodnutiu, že vedomie náleží len (ne)prejavenému bytostnému "Som", "nie Som" a "nie ja". Teda, (ne)prejavenému bytostnému Bytiu - Eckhart Tolle, smrti Bytiu - Budha a (ne)Bytiu - Nikto a nič.

• Tým pádom (ne)vedomie náleží (pre)javenému bytostnému "oNo", "ja", "druhé ja" a (ne)poslednej rade "(super)ja / (nad)ja". Teda (pre)javenému bytostnému ID - Sigmund Freud, eGo - Alfred Adler, (alter)eGo - Edmung Husserl, a (super)eGo - C. G. Jung.

• Čiže vedomím chápem všetko to, čo je od Bytia smerom nahor. (Ne)vedomím chápem všetko to, čo je od (super)eGa nadol.

• ID a eGo, či (super)eGo si (ne)vedia seba (u)vedomovať. To dokáže iba (alter)eGo, ktoré si (u)vedomuje seba, ako všetko eGoické, avšak si (ne)uvedomuje všetko bytostné...

• (Alter)eGo si buď seba (u)vedomuje (ne)vedomie, ako "ID", ako "eGo" a ako "(super)eGo", ale (ne)pozná, alebo (ne)vie si (u)vedomovať vedomie - "Bytie", "smrť Bytia" a "(ne)Bytie".

• Čiže vedomiu náleží všetko bytostné a (ne)vedomiu všetko eGoické. Vedomie je stav (ne)myslenia, stav smrti, stav Nirvány, stav (o)svietenia, stav (o)slobodenia... od... trápenia... A (ne)vedomie je stav myslenia, stav reakcií emócií, stavy (u)trpenia...

• (Roz)lišujem dva stavy (u)vedomenia. To, ku ktorému sa najviacej (pri)kľánam, teda k vedmomiu, (u)vedomovaniu si Bytia... a druhý stav (u)vedomovania, ku ktorému u mňa dochádza zriedka, a to (u)vedomovanie si ...eGa...

• Tak ako milí čítajúci, prikláňate sa k (u)vedomovaniu vedomia, ale (ne)vedomia, či (ne)bodaj si (ne)uvedomujute nikoho a nič?

vrana
21:28hod nedeľa 07. 11. 2021

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2022size : 93 404 Bgenerated in : 0.094 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 10 770 686 xunique displays : 1 300 533 xip address : 54.210.223.150

please, support the creator

page has income only from voluntary donaters...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...