move to top

Lipka

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / philosophy / chain

20 kľúčov ako poraziť... eGo

entries
13
shows
1 064
uniques
209
theme was created 14.11.2021 by vrana
8

7. Fénix 17.11.2021, 15:10

Byť dcérou nie je životná rola. Milostným pomerom z dcéry vzniká matka a syn, a dcéra v tieni matky a syna. Prejavením citov muža a ženy sa z milostného pomeru stáva láska a z citového vzťahu duchovné svetlo.

18.11.2021, 09:10
Ale toto je všetko, čo píšeš, z pohľadu jungiána - oidipovsky komplex
as response to :
7

6. Fénix 17.11.2021, 14:47

Eliáš a Salome, otec a dcéra.

17.11.2021, 15:10
Byť dcérou nie je životná rola. Milostným pomerom z dcéry vzniká matka a syn, a dcéra v tieni matky a syna. Prejavením citov muža a ženy sa z milostného pomeru stáva láska a z citového vzťahu duchovné svetlo.
as response to :
6

5. Fénix 16.11.2021, 05:12

Otec je Slnko, matka je Zem, syn je Mesiac a dcéra je v tieni matky a syna. Dcéra je tieň, ktorý Mesiac vrhá na Zem a Zem na Mesiac. Otec je citový vzťah a dcéra je milostný pomer.

17.11.2021, 14:47
Eliáš a Salome, otec a dcéra.
as response to :
5

4. Fénix 16.11.2021, 03:42

Otec nie je životná rola v zmysle prejaveného ega. Otec je archetyp zjednotenia muža a ženy v prejavených citoch.

16.11.2021, 05:12
Otec je Slnko, matka je Zem, syn je Mesiac a dcéra je v tieni matky a syna. Dcéra je tieň, ktorý Mesiac vrhá na Zem a Zem na Mesiac. Otec je citový vzťah a dcéra je milostný pomer.
as response to :
4

3. Fénix 16.11.2021, 03:17

Žena má rolu matky, muž má rolu syna. Keď sa krkavčia matka a márnotratný syn vrátia k otcovi, prejavia si city a stávajú sa rodinou. Otec je zjednocujúci prvok. Muž sa vzdáva roly syna a žena sa vzdáva roly matky. Obaja splynú v otcovi.

16.11.2021, 03:42
Otec nie je životná rola v zmysle prejaveného ega. Otec je archetyp zjednotenia muža a ženy v prejavených citoch.
as response to :
3

2. Fénix 15.11.2021, 21:59

Na jednej strane smrť ega a zrodenie bytia rieši otázku sebadefinície, ktorá je daná vzťahom k otcovi. Na druhé strane je otázka sexuality, ktorá súvisí so vzťahom k matke. Keď matka k svojim deťom neprejavuje city, odráža sa to v dospelosti neschopnosťou nadväzovať vzťahy. Sexuálny pud však motivuje ľudí nadväzovať pomery. Dospelý človek si tak hľadá partnera, ku ktorému sa nemusí citovo viazať. Muž si nájde pseudo-matku a žena si nájde pseudo-syna. Vzniká tak pseudo-incestný pomer, keď žene o...

16.11.2021, 03:17
Žena má rolu matky, muž má rolu syna. Keď sa krkavčia matka a márnotratný syn vrátia k otcovi, prejavia si city a stávajú sa rodinou. Otec je zjednocujúci prvok. Muž sa vzdáva roly syna a žena sa vzdáva roly matky. Obaja splynú v otcovi.
as response to :
2

1. vrana 14.11.2021, 20:39

20 kľúčov ako poraziť... eGo 1. Výtvor z minulosti, nazerajúc do budúcnosti 2. (Ne)spokojné, lakomé, malé eGo 3. eGo zodpovedné na (ne)zmyselné a zbytočné (u)trpenie 4. Jeho (ne)uvedomenie 5. Následuje vlastné sny a ambície 6. Myšlienky, emócie, spomienky 7. Väzba človeka na rôzne veci 8. (Psycho)logická potreba získať viac 9. Predmet - obsah eGa, s ktorým sa človek ztotožní 10. To je moje! Chcem to! Potrebujem to! 11. (Ne)ustále hlafanie niečoho nového 12. eGo chce stále viac a via...

15.11.2021, 21:59
Na jednej strane smrť ega a zrodenie bytia rieši otázku sebadefinície, ktorá je daná vzťahom k otcovi. Na druhé strane je otázka sexuality, ktorá súvisí so vzťahom k matke. Keď matka k svojim deťom neprejavuje city, odráža sa to v dospelosti neschopnosťou nadväzovať vzťahy. Sexuálny pud však motivuje ľudí nadväzovať pomery. Dospelý človek si tak hľadá partnera, ku ktorému sa nemusí citovo viazať. Muž si nájde pseudo-matku a žena si nájde pseudo-syna. Vzniká tak pseudo-incestný pomer, keď žene očakáva od muža, že jej nebude prejavovať city a muž kritizuje ženu za citové prejavy. Často dochádza k striedaniu partnerov. Matka je partner minulosti, syn je partner budúcnosti. Tento rozpor sa dá vyriešiť smrťou ega a zrodením bytia, keď vedomie pozorovateľa tvorí prítomnosť. Človek sa musí sám naučiť prejaviť svoje city prítomnému partnerovi.
consents: vrana
as response to :
1
14.11.2021, 20:39

20 kľúčov ako poraziť... eGo1. Výtvor z minulosti, nazerajúc do budúcnosti
2. (Ne)spokojné, lakomé, malé eGo
3. eGo zodpovedné na (ne)zmyselné a zbytočné (u)trpenie
4. Jeho (ne)uvedomenie
5. Následuje vlastné sny a ambície
6. Myšlienky, emócie, spomienky
7. Väzba človeka na rôzne veci
8. (Psycho)logická potreba získať viac
9. Predmet - obsah eGa, s ktorým sa človek ztotožní
10. To je moje! Chcem to! Potrebujem to!
11. (Ne)ustále hlafanie niečoho nového
12. eGo chce stále viac a viac, chce byť silnejšie, chce viacej viery, viacej vedomostí, viac materiálneho bohatstva
13. Posilnenie jeho identity spojením s vonkajším zámerom
14. eGo je duševným výtvorom, systémom viery
15. eGo chráni, povzbudzuje, rozširuje naše "ja"
16. Snaží sa (pre)žiť a druhé eGá berie ako rivalov, či (ne)priateľov
17. eGo túži mať pravdu
18. (Ne)ustale sťažovanie sa eGa
19. eGo je sebecké a privlastnovacie
20. Spoločensky (pod)mienená myseľ ovládajúca a riadiaca naše eGo

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2022size : 89 222 Bgenerated in : 0.085 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 10 772 416 xunique displays : 1 300 835 xip address : 54.210.223.150

please, support the creator

page has income only from voluntary donaters...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...