Keď nájdete pevný bod vo vesmíre...

tak pohnete zemeguľou...

v1.08 16.06.2018 19:29

Tak pohnete aj zemeguľou...

A skutočne...

Ty pevným bodom je vaše JA...

Ak zadefinujete vzťažnú sústavu, ktorej stredom je vaše JA, tak sa stanete stredom poznaného vesmíru...

A potom platí, že zem vám uteká pod nohami...

Pohli ste zemeguľou...

Chce to len trochu predstavivosti...

Vzťažná sústava má svoj bod nula, je to miesto kde začínajú osi trojrozmerného priestoru...

Stred vzťažnej sústavy môže byť kdekoľvek...

Teda stred umiestnime priamo do pozorovateľa...

Do SEBA...

Pevný bod je poznanie, ktoré je neotrasiteľné...

Napríklad JA SOM...

Keďže myslím, tak som, to povedal už Descartes...

Ja idem ešte ďalej...

Uvedomujem si sám seba, teda SOM...

To je ten pevný bod...

A od tohto pevného bodu sa všetko odvíja...

Celý môj poznaný vesmír...

To je stred vzťažnej sústavy...

Každý z nás má ináč veľký vesmír...

Závisí to od toho, čo všetko vie, kde všade bol, čo všetko videl...

Tí ktorí používajú fantáziu, si dokážu zväčšiť hranice svojho vesmíru takmer do nekonečna...

Napríklad ja som stanovil hranice vesmíru v ktorom žijem...

Samozrejme bol to len myšlienkový konštrukt, ale urobil som to preto aby som sa mohol ako pozorovateľ postaviť mimo poznateľný vesmír...

Vyplynula z tohto konania jedna vec, teda čo sa nachádza tam mimo tento vesmír...

Aby som nemusel definovať pojem NIČ, zadefinoval som že sa tam nachádza iný, nadradený vesmír...

A teda náš vesmír je produktom počínania vesmírčanov z nadradeného vesmíru...

Niečo ako simulácia...

Na prvý pohľad elegantné riešenie však vyvstal novy problém...

Koho produktom je ich vesmír?

Mohli by sme definovať reťaz vesmírov, kde vždy daný vesmír vytvorí pomocou prostriedkov, ktoré majú k dispozícii simuláciu vesmíru, v ktorej zas vznikne ďalšia simulácia ale nijako sme si tým nepomohli...

Teoreticky by sme sa dostali k najvyššej inštancii takéhoto vesmíru, ktorý by sme označili za ten reálny a pravý a tam by sme museli povedať že tento vesmír vždy bol a je večný...

Teda nejaké nadradené vesmíry môžeme zanedbať a vyhlásiť tento v ktorom sa nachádzame za ten najvyšší možný, ktorý vždy bol a je večný...

Teraz už len treba zadefinovať že inteligencia je vlastnosťou vesmíru v ktorom žijeme, teda že určitá životná forma nadobúda vedomie, je schopná myslieť, riešiť problémy atď...