Jeho simulátor

svet podľa dzia...

v3.37 04.10.2019 22:56

Simulátor všetkého

na počiatku bol objekt, ktorý bol určitej triedy a tá trieda bola Boh...

Výzva

pre programátorov celého sveta...

Prvá méta

stvorenie života...

Druhá méta

stvorenie myšlienok...

Vesmír ako božie telo

o všadeprítomnosti...

O SLOVE, ktoré sa TELOM stalo

moje vysvetlenie danej vety...

Štruktúra vedomia

jeho komponenty...